Przykład recenzji, zasady pisania

Najważniejszym dniem dla każdego ucznia jestdzień obrony pracy. Oprócz pracy końcowej, mowy obronnej i prezentacji student będzie potrzebował przeglądu, który może przygotować jego przełożony, dyrektor przedsiębiorstwa, w którym praktykował uczeń, a nawet sam student. W niniejszym materiale opisano podstawowe wymagania dotyczące pisania recenzji, a także przykłady pisania recenzji do pracy dyplomowej.

Przykładowa recenzja

Co to jest recenzja?

Recenzja pracy dyplomowej (zajęć lub dowolnejkolejna praca kwalifikacyjna) jest obowiązkowym oficjalnym dokumentem, w którym recenzent zostawia przegląd tego, co przeczytano. Ten dokument jest niezbędny, aby umożliwić studentowi ochronę. Obejmuje wiele aspektów. Godnym przykładem przeglądu pracy magisterskiej jest ten, w którym oprócz oceny końcowej znajduje się podsumowanie pracy i jej analiza. Natychmiast recenzent bada wszystkie niedociągnięcia, błędy i uwagi, opisując je w najbardziej szczegółowy i obiektywny sposób. Ważne jest, aby zrozumieć, że wiele zależy od recenzji. Często jest to dokument, który jest decydujący w momencie oceny studenta. Dobra opinia robi dobre wrażenie na komisji rekrutacyjnej, która ostatecznie może trafić w ręce tych, którzy pracowali nad projektem dyplomowym.

Przykład przeglądu pracy magisterskiej

Kto jest recenzentem?

Oczywiście, aby sprawdzić i ocenić projektstudent nie powinien być mężczyzną z ulicy, ale profesjonalistą w temacie, któremu poświęca się tezę. Recenzent jest absolwentem, który może obiektywnie i bezstronnie ocenić pracę studenta. Najlepiej byłoby, gdyby robiła to najbardziej niezależna osoba z zewnątrz, której decyzji nie może wpłynąć osobiste postrzeganie i związek z autorem dzieła. Zwykle angażuje się w to dyrektor przedsiębiorstwa lub organizacji, w której uczeń praktykował. W takim przypadku recenzja jest dokonywana na specjalnym dokumencie organizacji. Recenzent powinien w pełni posiadać temat, zrozumieć wszystkie aspekty pracy, poprawnie opisać wszystkie za i przeciw. Między innymi sam dokument musi być właściwie sporządzony. Musi istnieć potwierdzenie w postaci pieczęci i podpisu głowy (bez tego przeglądy będą nieważne). Bardzo często dyrektorzy przedsiębiorstw i nauczyciele proszą o samodzielne napisanie i ułożenie dokumentu, a nauczyciel musi tylko umieścić pieczęć i podpis. Jeśli taka praktyka istnieje, każdy uczeń powinien być przygotowany do samodzielnego napisania recenzji. Aby to zrobić, musisz zapoznać się z dobrymi przykładami napisania recenzji i szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi jej projektu.

Przykład napisania recenzji

Informacje ogólne

Jak napisać recenzję? Z przykładem ukończonej pracy, oczywiście, i na ustalonych, ogólnie przyjętych punktach. Szczególne problemy z główną częścią przeglądu nie powinny się pojawić. Student jest lepszy niż ktokolwiek, zna wszystkie wady i zalety pracy magisterskiej i umie ją najlepiej opisać.

Należy wziąć pod uwagę następujące ważne wymagania, które są sprawdzane i opisane w przeglądzie:

 • zorganizowany;
 • trafność;
 • wyjątkowość;
 • kompletność materiału;
 • rejestracja zgodnie z wymogami GOST.

Dla wygody percepcji przegląd można podzielić na trzy główne elementy:

 1. Wprowadzenie, w którym recenzent opisze znaczenie tematu.
 2. Główną część, w której aspekty pracy, zalety i wady są uważane za skrupulatniejsze (największa część).
 3. Wniosek, w którym wyciągnięto główny wniosek (zawiera ocenę i orzeczenie nauczyciela dotyczące tego, czy student może się bronić, czy nie).

Lepiej unikać wspólnych zwrotów i różnych klisz. Przegląd powinien być bardziej szczegółowy i mniej wody.

Przegląd pracy, przykład

Kapelusz

Tutaj wszystko jest tak proste, jak to tylko możliwe. W Internecie istnieje wiele przykładów przeglądów dzieł o charakterze artystycznym i innych podobnych prac o konkretnym projekcie, ale jeśli chodzi o dyplom, wszystko powinno być jak najbardziej ascetyczne.

W górnej części napisane jest słowo "Recenzja", następnie temat pracy, pozycja i pełne imię i nazwisko. autor.

Na przykład "Recenzja artykułu" Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych w nauczaniu języka francuskiego "kandydat nauk pedagogicznych, adiunkt w Katedrze Języków Obcych Uniwersytetu Moskiewskiego Pieśń Olgi Pietrowny".

Ocena naukowych nowości i znaczenia

Wszelkie prace naukowe opierają się na tych dwóchaspekty i są najważniejsze dla pracy studenta. Trafność może być wykorzystanie nowych technik, opracowanie unikalnego zestawu środków w celu wyeliminowania istniejących problemów w dziedzinie działalności, co jest rozpatrywane w tezie, lub świeże spojrzenie na zwykłe rzeczy. Tak czy inaczej, ten moment powinien zostać opisany w samym utworze i odzwierciedlony w jego przeglądzie. Jeśli jesteś osobiście zaangażowany w przegląd, to aby uprościć swoje zadanie, możesz znaleźć ten przedmiot w swoim ostatecznym projekcie i parafrazując go, spraw, by był recenzją. Jeśli chodzi o trafność i nowość, wystarczy napisać 2-3 zdania.

Przykłady recenzji programu

Krótka analiza treści

Przykłady przeglądów świadczeń i różnych rodzajów pracysą bardzo różne. Krótka analiza jest kolejnym ważnym punktem, w którym wywodzi się główna idea całego projektu. Jaka była esencja pracy, jaki był jej cel i jakie wyniki autor zamierzał osiągnąć. Natychmiast konieczne jest dopasowanie informacji o tym, czy cel ustalony przez autora został osiągnięty, jakie pomysły zostały wdrożone podczas badań.

Na przykład autor wykonał poważną pracęw sprawie badania możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w nauczaniu języka francuskiego. Zaproponowano nowe narzędzia do nauki, które pomagają rozwinąć umiejętności czytania, mówienia, słuchania i pisania. Osiągnięto cel - stworzenie zestawu ćwiczeń z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Korzyści z pracy

Istnieje wiele przykładów recenzji programówprace badawcze i dyplomowe od nauczycieli i dyrektorów różnych przedsiębiorstw, gdzie ten opis jest dość suchy, ponieważ recenzent nie był szczególnie entuzjastycznie nastawiony do projektu. Jeśli uczeń ma napisać własną recenzję, ma okazję dobrze się chwalić, opisując pozytywne aspekty swoich badań i zalety w całej okazałości. Najważniejsze, żeby nie przesadzić, w przeciwnym razie osiągniesz tylko to, że komisja wypełni cię pytaniami o ochronę i stworzy wiele problemów.

Wady oczywiście pracy lub dyplomu

I tutaj mogą się zacząć trudności. W rzeczywistości, kto chciałby oczernić i odzwierciedlić wszelkie braki własnego projektu? Nadal trzeba to zrobić. Obiektywnie opisać problemy i niedociągnięcia są mało prawdopodobne, aby odnieść sukces. Lepiej jest polegać na tych błędach, które zostały zidentyfikowane przez twojego przełożonego. Zapytaj kierownika naukowego lub kierownika praktyki, który, jeśli nie, najlepiej zdaje sobie sprawę z wad swojej pracy kwalifikacyjnej?

Najważniejsze, poczuj linię i nie pisz o sobie zbytecznie. Zbyt krytyczny stosunek do samego siebie może doprowadzić do impasu i odmówić możliwości wystąpienia w obronie.

Jak napisać recenzję, przykład

Praktyczna wartość badania

Jeśli spojrzysz na przykłady pisania recenzjido tego stopnia, że ​​jest mało prawdopodobne, aby znalazł tam ten przedmiot. Zwykle wartość praktyczna badania jest wskazana tylko wtedy, gdy jest to kwestia pracy kandydata lub rozprawy. Niemniej jednak, jeśli taki element jest w twoim projekcie, musisz to koniecznie powiedzieć. Oczywiście, nie wystarczy wskazać na dostępność praktycznej wartości, recenzent jest zobowiązany do wyrażenia swojego stanowiska i powiedzieć, jakie dokładnie może być wykonane dzieło.

Ocena

Ocena pracy powinna być ogólna i prywatna. Oznacza to, że recenzent powinien w pełni docenić całą pracę i każdy odrębny rozdział.

Ogólna ocena obejmuje takie punkty, jakpoprawny projekt i proporcjonalność każdego rozdziału i akapitu, spójność materiału, dostępność kompetentnie skonstruowanych wniosków dla każdej części. Obecność profesjonalnych terminów, aplikacji, obrazów, tabel, histogramów i innych wizualnych akcentów.

Pierwszy rozdział ocenia, w jaki sposób autor pracyzapewnia informacje, zgodność z naukowym stylem prezentacji, ogólny poziom umiejętności czytania i pisania. Zdolność autora do jasnego sformułowania idei i przekazania swojej opinii na temat będący przedmiotem badań.

Drugi rozdział ocenia głębokośćbadano temat, ile analizy jakościowej wykonał autor, jakie wnioski wyciągnięto w rezultacie. Wszystkie działania studenta w zakresie zbierania i przetwarzania informacji ze źródeł, statystyki, interpretacji uzyskanych danych opisano w niniejszym paragrafie.

Trzeci rozdział opisuje możliwośćPraktyczne zastosowanie tych zaleceń, które uczeń daje w swojej pracy. Pomysły, które zostały wdrożone w toku praktyki przedkwalifikacyjnej. Konkretne propozycje i gotowe opcje ich wykorzystania w prawdziwym życiu i pracy. Ta część może zostać wpisana do drugiego rozdziału, jeśli jest to praktyczne.

Projektowanie recenzji

Jeśli spojrzysz na przykłady recenzji kursu lub pracy dyplomowej, staje się jasne, że wizualnie są sformalizowane w taki sam sposób, jak sam dyplom lub podręcznik. Wymagania:

 • czcionki - Times New Roman;
 • rozmiar czcionki wynosi 14 punktów;
 • marginesy strony - 2 centymetry;
 • nagłówki i stopki - numer strony w środku u dołu.

Przykład:

Jak napisać recenzję? Najprostszym sposobem na to jest poleganie na konkretnym zadaniu. Poniżej zostanie zaproponowana jedna próbka, na której można się kierować.

Recenzja

W końcowej kwalifikacji pracy na temat "Korzystanie z technologii informatycznych w nauczaniu języka francuskiego" student Elizaveta S. Ptitsina.

Znaczenie prezentowanej pracywynika z wielu czynników. Wśród nich jest potrzeba dopasowania poziomu wykształcenia do nowych wymagań nakładanych na absolwentów oraz powszechnego rozpowszechniania technologii informatycznych mających wpływ na różne sfery życia.

Ptitsina E.V. przetworzył szeroki wachlarz informacji, w tym prace naukowe i pomoce naukowe. Podstawy metodologiczne i teoretyczne są na wysokim poziomie. Informacje przedstawione w pracy dyplomowej, mają wyraźną sekwencję, uporządkowane i przedstawione zgodnie ze stylem naukowym. Objętość pracy to 97 stron, w tym 4 aplikacje, 7 rysunków, 2 tabele i 5 schematów.

Sprawdź, jak napisać przykład

W pierwszym rozdziale autor przeprowadził głęboką i szczegółową analizęAnaliza informacji teoretycznych na wybrany temat. W szczegółach ujawniono samą koncepcję technologii informatycznych, głównych aspektów i problemów nauczania języka francuskiego. Określono cele pracy i metodologię analizy efektywności wykorzystania technologii informatycznych w edukacji.

W drugim rozdziale szczególne cechyszkoła średnia. Autor przedstawia charakterystykę pracy szkoły i sugeruje eksperyment w celu określenia skuteczności proponowanego programu szkoleniowego. Narzędzia stosowane w praktyce zostały opisane. Zbiór lekcji został przygotowany przy użyciu nowoczesnych technologii informatycznych. Autor przeprowadził analizę wykonanych prac i dostarczył konkretnych danych dotyczących poprawy efektywności szkoleń z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Uczeń wykazał umiejętność prawidłowego prezentowaniaich myśli. Wnioski są ważne i mogą być stosowane w praktyce. Poważne wady w pracy nie zostały znalezione. Wykonany jest zgodnie z wymogami GOST. Zalecany wynik to "doskonały".

Ten przykład przeglądu pracy (kursu lub dyplomu) jest nieco uproszczony, ale może być używany razem z bardziej szczegółowymi recenzjami.

Przed napisaniem należy ponownie przeczytaćz pracą dyplomową. Sprawdź go pod kątem zgodności. Przeczytaj kilka przykładów recenzji pracy magisterskiej. W wyniku kontroli należy jeszcze raz sprawdzić unikalność projektu i przeczytać kilka razy końcową recenzję.</ span </ p>

Powiązane wiadomości